Ota-onalarga

2018 yil 01 yanvardan ota-onalar badal to’lovi:

Musiqa yo’nalishi: 30410 so’m

San’at yonalishi: 20273 so’m

Xujjatlarni qabul qilish: 2019 yil 01 avgustdan 20 avgustga qadar

7-son Bolalar musiqa va san’at maktabida mavjud yo’nalishlar

T.r

yo’nalishlar

oqish muddati

mutaxassisliklar

1

fortepiano yo’nalishi

7 yil

fortepiano

2

estrada cholg’u yo’nalishi (fortepiano)

7 yil

fortepiano

3

xalq cholg’u sozlari yo’nalishi

5 yil

dutor, qashqar rubob, doira, bayan, akkordeon

4

an’anaviy cholg’ulari yo’nalishi

5 yil

dutor, qashqar rubob, tanbur

5

an’anaviy xonandalik yo’nalishi

5 yil

an’anaviy xonandalik

6

akadimik xonandalik yo’nalishi

5 yil

akadimik xonandalik

7

estrada xonandaligi yo’nalishi

5 yil

estrada xonandaligi

8

xoreografiya yo’nalishi

5 yil

raqs

9

10

tasviriy san’at yo’nalishi

teatr o’nalishi

5 yil

5 yil

tasviriy san’at

tahlid, monolog